Verksamheten idag

Brother Siga Animation Centre (BSAC)

Sedan 2015 har vi haft förmånen att finna Brother Siga Animation Centre (BSAC), en organisation som jobbar med samma syfte och mål som ChennaiSmiles. BSAC är lokaliserad i ett fattigt område i norra Chennai. De arbetar i lokala slumområden såväl som i närliggande landsbyar där det är extremt fattigt. Deras tre fokusområden är utbildning, barns rättigheter och att utveckla färdigheter.

BSAC grundades av S. Shanmugam år 1984. Han hade blivit inspirerad av sin förebild Brother Sigamany, som tydligen påverkade lokala ungdomer, inklusive Mr Shanmugam, att ändra sitt öde genom att göra något åt samhället. BSACs varumärke Aarvam vilket betyder Intresse, Tillgivenhet, Kärlek, påhittades av barnen själva. 

Utbildning

Ett av BSACs huvudmål är att uppmuntra barns läsande, speciellt barn åtta till tio år, en kritisk ålder för att stimulera fortsatt skolgång. De driver ett bibliotek och har ”Book Fairies” som tillbringar två timmar om dagen på offentliga skolor för att stimulera läsande och sagoberättande.  Under flera år har de uppmuntrat de lokala barnens skrivförmåga vilket resulterat i publikation av deras sagor. Sedan de startade sitt arbete i regionen har barnens avhopp från skolan sänkts med 50% till att nu nästan vara noll. BSAC driver nu sex kompletterande center i norra Chennais slumområde och dessutom på landsbyggden i Gumuripundi nära Chennai. Vi har fått reda på att BSAC använder sig av Aid Indias utbildningsmaterial och pedagogiska metoder.   

Barns rättigheter

BSAC fokuserar på barns rättigheter genom olika forum för att öka deras aktiva delaktighet. De ger föräldrautbildning i viktiga frågor t ex barnmisshandel, barnprostitution och rätten till utbildning.

Kompetensutveckling

BSAC stöder barn och ungdomar upp till 20 år. De erbjuder stöd för utveckling av kompetenser för att förbättra jobbmöjligheter genom bland annat datautbildning och skrädderi och andra lärlingsmöjligheter.