Home

  • ChennaiSmiles är en ideell organisation

  • Vårt syfte är att främja utbildning för underprivilegierade barn i södra Indien

  • Vi arbetar småskaligt med lokala organisationer på gräsrotsnivå

  • Vårt arbete är helt frivilligt och alla bidrag går 100 % till projektet

Svenska translation unavailable for .