Historik

De första åren i Icehouse

2005 byggdes ett litet klassrum i Icehouse slumområde.  Under de första sex åren användes lokalen av barnen i slumområdet till läxläsning och stödundervisning.  Det finansierades av ChennaiSmiles medan en lokal organisation, Mottukal skötte det administrativa.  

Aid India

AID India är en ideell organisation som består av cirka 3 000 deltidsvolontärer, 40 heltidsanställda och 25 heltidsvolontärer (dessa inkluderar AID Indias grundare och andra nyckelpersoner).  AID Indias kontor i Chennai har byggts helt av donationer från AID India volontärer.  Den starka filosofi som driver dem i deras arbete är att alla barn, fattiga som rika, ska ha tillgång till en hög och jämnställd utbildning och de jobbar ständigt mot detta mål.  De är innovativa och kreativa och använder teknologi och material optimalt.  De delar ChennaiSmiles grundvärdering vad gäller öppenhet och alla resurser går direkt till projekt som är genomtänkta och relevanta och de lägger vikt på utvärdering, självkritik och konstant förbättring. 

Det första klassrummet i Icehouse var bara en korttidslösning.  Sex år efter att ChennaiSmiles formats börjades samarbetet med Aid India och centrat flyttades en bit ifrån det tidigare klassrummet till en hyrd lokal.  Centrat i Icehouse som AID India kallar "Smiles Centre" var AID Indias första slumområdesprojekt (tidigare har de koncentrerat sig på barn på landsbygden).  Smiles Centre har sedan dess blivit modell för ytterligare två utbildningscentrum i Chennai.  Stödundervisningen genomförs av lärare utbildade i Aid India pedagogik.  Samarbetet med Aid India fortsatte under åren 2010-2011 och 2011-2012. 

Sedan 2012 har Aid India helt övertagit finansieringen av centrat med hjälp av lokal sponsoring.

Fastän ChennaiSmiles samarbete med Aid India har upphört, följer vi deras arbete med stort intresse.  Vi är tacksamma för att Aid India fortsätter att välkomna oss tillbaka till centrat för att hälsa på barnen och att de även håller oss informerade om vad som pågår.  På grund av vårt tidigare samarbete med Aid India och vårt fortsatta intresse i deras inspirerande arbete, vill vi ge en kort sammanfattning av deras nuvarande läge.

Under de senaste åren har Aid India, utan att avvika från sin vision, förändrat sin strategi för att kunna nå ut till fler områden i Tamil Nadu där behoven av utbildning är stora.  Aid Indias mål är fortfarande att alla barn i Tamil Nadu ska få likvärdig tillgång till utbildning av god kvalitet och att därmed kunna förbättra sina framtida livsvillkor. De driver småskaliga undervisningsprogram av hög kvalititet. Primärt bedriver de sina två Eureka skolor samt stödundervisning på tre centra i Chennai, bland annat den vi tidigare stödde. Dessutom samarbetar de med många lokala organisationer samt offentliga skolor, allt för att förbättra utbildning över hela Tamil Nadu. Inom Eureka SPARK (Skill Progress through Assessment and Remediation for Kids) program samarbetar Aid India med många ideella organisationer där de bidrar med lärarutbildning samt egetproducerat skolmaterial. Aid India har för närvarande två strategier. Den ena strategin omfattar stöd till 25 ideella organisationer inklusive 550 lärare över hela Tamil Nadu. Den andra strategin är att försöka introducera Aid Indias pedogogiska metoder inom de offentliga skolorna genom att påverka både de regionala utbildningsansvariga samt enskilda lärare ute i skolorna.

Aid Indias pedagogik

Under årens lopp har Aid India byggt upp ett fantastiskt team med bred erfarenhet inom pedagogik och utveckling av läromedel. En av deras styrkor är validerade metoder för att utvärdera barnens färdigheter. Utvärderingen hjälper lärarna att fokusera såväl på barnen som individer som i grupp.  Detta ger Aid India egen feedback så att de på ett bra sätt kan utvärdera både lärarna och sig själva och därigenom fortsätta att utvecklas.  Efter att ha deltagit i undervisningen och fått möjlighet att observera Aid Indias pedagogik i praktiken är det uppenbart att barnen får viktiga färdigheter. De lär sig tamilska, engelska, och matte. Genom praktiska experiment skapas ett vetenskapligt förhållningssätt. De utvecklar kontinuerligt en hunger för att lära och därmed också ett ökat självförtroende.