COVID19-insamling - förlängning

Ett stort tack till alla som har bidragit till vår COVID19-insamling. Hittills har vi tagit in 41.000 SEK och, på grund av den kritiska situationen med ännu en lockdown i Tamil Nadu från 10-24 maj, har vi beslutat att förlänga vår extrainsamling för COVID19-hjälpen. BSAC är fokuserade på ökat stöd och större medvetenhet för att minska infektions- och dödstalen från COVID19 i samhället. Ladda ner BSACs COVID19-handlingsplan nedan.